سخن مدیریت

تلاش بی وقفه برای شکوه هر چه بیشتر

تشریفات مهرگان همواره به دنبال ارایه خدمات مجالس و تشریفات عروسی به سبک های اقتصادی و لاچگری می باشد.
این گروه با تلاش بی وقفه متخصصین مهرگان در امر برگزاری خدمات مجالس عروسی با بکارگیری تجهیزات مدرن و دیزاین های لوکس توانسته است جشن ها و مراسم فاخر و باشکوهی برگزار کند و رضایت مشتریان و زوچ های جوان را جلب نماید.

مدیریت تیم تشریفات مهرگان